Posadźmy razem
1 000 000
kwiatów przyjaznych pszczołom

Posadziliśmy już

0

Gminy dla pszczół

Zaprosiliśmy samorządy, aby przyłączyły się do naszej akcji „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”. Przystępując do Manifestu gminy deklarowały różne działania na rzecz ochrony pszczół, w tym zakładanie Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Do akcji przyłączyło się 78 samorządów z całego kraju, czego efektem było utworzenie 1355 Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Aby ułatwić gminom to działanie przygotowaliśmy poradnik wyjaśniający, jak dbać o tereny zielone w gminie, by były jednocześnie piękne i zapewniały pszczołom pokarm.

Zachęcamy do zapoznania się z Manifestem Gmin Przyjaznych Pszczołom, Raportem podsumowującym tę akcję oraz Poradnikiem dla zarządców terenów zielonych.