Posadźmy razem
1 000 000
kwiatów przyjaznych pszczołom

Posadziliśmy już

0

Nasi Partnerzy

Poprzez program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” inspirujemy lokalne społeczności do działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Zapraszamy organizacje pozarządowe, placówki przyrodnicze i inne instytucje do współpracy przy sadzeniu roślin przyjaznych pszczołom. Wspólnie możemy zrobić więcej!

Cele zrównoważonego rozwoju

„Z Kujawskim pomagamy pszczołom” to zainicjowany w 2011 r. program ZT „Kruszwica” S.A., którego zasadniczym celem jest ochrona bioróżnorodności. Realizując go, firma inspiruje lokalne społeczności do długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół w Polsce, między innymi poprzez sadzenie kwiatów przyjaznych pszczołom. Charakter programu tworzy przestrzeń do budowy międzysektrowych partnerstw na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Więcej info