O programie

Misja

oprogramie-kwiatek

Program „Z Kujawski Pomagamy Pszczołom” inspiruje lokalne społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół
w Polsce poprzez sadzenie kwiatów bogatych w nektar i pyłek. Realizując program, chcemy również wzmacniać świadomość społeczną w zakresie relacji pomiędzy pszczołami
a bioróżnorodnością.
Jako marka czerpiemy z natury, a troska o środowisko naturalne jest nieodłącznym elementem naszego biznesu. Program „Z Kujawski Pomagamy Pszczołom” ma na celu wzmacnianie tych aspektów naszej marki.

Co do tej pory zrobiliśmy?

Naszą akcję zainaugurowaliśmy w 2011 r. Od samego początku liczyliśmy, że przyniesie ona konktetne i wymierne efekty, o których będziemy mogli na bieżąco, rzetelnie informować wszystkich uczestników i partnerów.

Sprawdź co do tej pory udało nam się zrobić…

VI Edycja

W ramach VI edycji programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”, pod hasłem „Zrób miejsce pszczołom”, inspirowaliśmy Polaków zaprosiliśmy do udziału wszystkich Polaków do realnego działania na rzecz pszczołowatych poprzez zakładanie Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Chcieliśmy pokazać , że każdy z nas może przyczynić się do poprawy warunków życia tych pożytecznych owadów. Po raz kolejny nasze zmagania wpierał partner programu – Fundacja Nasza Ziemia.

Rozwiń ›

V Edycja

W 2015 r. pod hasłem „Bądź przyjacielem pszczół na 5!” odbyła się 5. jubileuszowa edycja programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Już po raz trzeci zorganizowaliśmy Akademię Przyjaciół Pszczół i 8 sierpnia Wielki Dzień Pszczół. Prowadziliśmy także szereg innych drobnych inicjatyw.

Rozwiń ›

IV Edycja

W IV edycji programu „ Z Kujawskim pomagamy pszczołom” rozwinęliśmy skrzydła – nie tylko kontynuowaliśmy prace w ramach Akademii Przyjaciół Pszczół i Wielkiego Dnia Pszczół, którym nadaliśmy większy rozmach i ciekawszą formę, ale także zrealizowaliśmy kilka zupełnie nowych inicjatyw.

Rozwiń ›

III Edycja

163 placówki edukacyjne wzięły udział w letniej Akademii Przyjaciół Pszczół i Wielkim Dniu Pszczół 8 sierpnia, czyli ok. 2 445 dzieci plus ich opiekunowie.

Zobacz fotorelacje z zajęć i obchodów Wielkiego Dnia Pszczół

W czasie wakacji ponad 300 opiekunów i nauczycieli pobrało scenariusze zajęć Akademii Przyjaciół Pszczół, a na naukę o pszczołach i na pomaganie im poświęcono ponad 800 godzin.

Rozwiń ›

I i II Edycja

W zorganizowanych przez nas rodzinnych piknikach edukacyjnych poświęconych ochronie pszczół i innych wydarzeniach, na których byliśmy obecni, wzięło udział łącznie około 50 000 osób. Uczestnicy słuchali wykładów i prezentacji ekspertów, odpowiadali na pytania w quizach i konkursach wiedzy na temat pszczół, a podczas specjalnych warsztatów dowiadywali się jak budować gniazda dla dzikich pszczół.

Rozwiń ›

Kto nas wspiera

Dr Anna Krzysztofiak i Dr Lech Krzysztofiak

Dr Anna Krzysztofiak – entomolog, specjalista od pszczół dziko żyjących. Pracuje naukowo w Wigierskim Parku Narodowym.
Razem z mężem działa w Stowarzyszeniu „Człowiek i Przyroda” na rzecz ochrony przyrody.

Rozwiń ›

Prof. Jerzy Wilde

Apidolog, pszczelarz, ekspert i pasjonat, który większą część swojego życia poświęcił na badania dotyczące pszczół. Kieruje Katedrą Pszczelnictwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Rozwiń ›

Dr Paweł Chorbiński

Lekarz weterynarii, specjalista chorób owadów użytkowych. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowotności Pszczół i Ochrony Pasiek Przed Zatruciami przy PZP. Obecnie jest przewodniczącym Zespołu ds. pszczelarstwa przy Ministerstwie Rolnictwa oraz członkiem PTN.

Rozwiń ›

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli

Jedyne na świecie Technikum Pszczelarskie o 65-letniej tradycji. Kierunek pszczelarski nadaje ton i charakter szkole. Uczniowie nabywają umiejętności praktyczne w pasiece liczącej 200 pni oraz w specjalistycznych pracowniach pszczelarskich.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”

Stowarzyszenie powstało w 2005 roku z potrzeby wzajemnej pomocy i chęci działania dla dobra pszczelarstwa w Polsce, z inicjatywy pszczelarzy SPP „Polanka” chętnie podejmuje inicjatywy ukierunkowane na ochronę zapylaczy i promocję polskiego miodu oraz innych produktów pszczelich. Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

Polski Związek Pszczelarski

Członkowie Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych oraz firmy skupione wokół tej organizacji stanowią około 90% rynku miodu w Polsce. Celem organizacji jest integrowanie środowiska zawodowych pszczelarzy, ułatwienie i utrzymywanie kontaktów z firmami pszczelarskim w Polsce oraz inicjowanie wspólnych działań szkoleniowych, gospodarczych, reklamowych i marketingowych.

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy to najstarszy park narodowy w Polsce. Park wyróżnia duża różnorodność biologiczna – występuje w nim ponad 4 tys. gatunków roślin, 52 gatunki ssaków, ok. 120 gatunków ptaków oraz ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, w tym 120 gatunków pszczołowatych.

Rozwiń ›

Naukowe Koło Pszczelarskie „Dzikie Pszczoły”

Naukowe Koło Pszczelarskie „Dzikie Pszczoły” działa przy Katedrze Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Tworzą je zmotywowani do pracy naukowej studenci i pasjonaci pszczelarstwa. Zajmuje się badaniami ściśle związanymi
z pszczelnictwem, a w szczególności globalnym problemem ginięcia pszczół.

Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe

Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe prowadzi prace na polu upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki w zakresie pszczelnictwa. Wydaje miesięcznik popularno-naukowy „Pszczelarstwo”, rozpowszechniający osiągnięcia naukowe w praktyce oraz czasopismo naukowe Journal of Apicultural Science.

Do góry