2011

W 2011 roku wystartowaliśmy z programem. Zanim rozpoczęliśmy działania nawiązaliśmy współpracę z naukowcami - ekspertami w temacie zagrożeń i roli pszczół. Wspólnie z nimi zastanawialiśmy się, co możemy zrobić dla tych owadów. Swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli nas: prof. Jerzy Wilde (apidolog, pszczelarz; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. Paweł Chorbiński (lekarz weterynarii, specjalista chorób owadów użytkowych; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Anna Krzysztofiak (entomolog, specjalista od pszczół dziko żyjących; Wigierski Park Narodowy) i dr Lech Krzysztofiak (entomolog, specjalista od mrówek; Wigierski Park Narodowy). Naszą Ambasadorką została Maja Popielarska. Wsparły nas także liczne instytucje eksperckie:

  • Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
  • Białowieski Park Narodowy
  • Naukowe Koło Pszczelarskie "Dzikie Pszczoły" (UWM)
  • Polski Związek Pszczelarski
  • Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich "Polanka"
  • Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli

 

Zorganizowaliśmy konferencję prasową, na której wraz z ekspertami opowiedziliśmy o problemie wymierania pszczół i o konieczności działań w tym obszarze.

 

W centrum Warszawy uruchomiliśmy wielki licznik, który miał za zadanie budować świadomość tempa wymierania pszczół.

 

Nawiązaliśmy współpracę z Białowieskim Parkiem Narodowym (BPN). Wspólnie z ekspertami BPN utworzyliśmy w Puszczy Białowieskiej ścieżkę edukacyjną, przy której odtworzone zostały tradycyjne barcie. Do odwiedzenia ścieżki zaprosiliśmy 60 000 gości BPN. Wydaliśmy również publikację poświęconą pszczołom i bartnictwu w Puszczy Białowieskiej pt. „Białowieskie pszczoły” (znajdziesz ją w zakładce "o pszczołach", na dole w materiałach do pobrania).