2014

W IV edycji programu „ Z Kujawskim pomagamy pszczołom” rozwinęliśmy skrzydła – nie tylko kontynuowaliśmy prace w ramach Akademii Przyjaciół Pszczół i Wielkiego Dnia Pszczół, którym nadaliśmy większy rozmach i ciekawszą formę, ale także zrealizowaliśmy kilka zupełnie nowych inicjatyw.

 

Razem z Fundacją Nasza Ziemia zorganizowaliśmy konkurs grantowy na realizację realnych działań na rzecz pszczół.

    • Wpłynęło aż 307 wniosków, z czego grant w wysokości do 8 000 zł wręczyliśmy 16 placówkom edukacyjnym.
    • 60 koordynatorów placówek przeszkoliliśmy w kursie e-learningowym z zasad składania wniosków grantowych.
    • Ok. 60 000 osób zostało objętych działaniami realizacyjnymi grantów.

 

Zajęcia Akademii Przyjaciół Pszczół dostosowaliśmy do programu nauczania w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli. Odpowiadając na potrzeby wychowawców i opiekunów, przygotowaliśmy ciekawe, angażujące scenariusze zajęć.

    • Stworzyliśmy pakiet materiałów edukacyjnych, który przesłaliśmy do 2600 placówek edukacyjnych, które zgłosiły swój udział
    • 350 placówek wzięło udział w konkursie z realizacji zajęć w ramach Akademii.

 

Podczas Wielkiego Dnia Pszczół 8 sierpnia otworzyliśmy dla zwiedzających podwoje ogrodów botanicznych i parków narodowych w całej Polsce. Przyłączyły się do nas aż 44 placówki! Czekaliśmy z licznymi edukacyjnymi atrakcjami. Świętowało z nami ponad 13 500 osób!