Zgłaszam posadzenie kwiatów przyjaznych pszczołom

Posadziłaś/eś kwiaty przyjazne pszczołom? Świetnie! Wypełnij formularz. Razem osiągnijmy cel 4 milionów kwiatów dla pszczół!

Jeśli posadziłaś/eś też drzewa lub krzewy przyjazne pszczołom, możesz dodać je do licznika. Najprawdopodobniej dostarczą one pszczołom więcej pokarmu niż pojedyncza sadzonka, dlatego dla drzew przyjmij symboliczną liczbę 10 kwiatów, a dla krzewów 5 kwiatów.

Jakie kwiaty przyjazne pszczołom posadziłaś/eś?

Dodanie zdjęcia (dalej: utwór) jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do utworu i jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że zgłaszający ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z zamieszczeniem utworu w lub jego wykorzystywania przez Bunge Polska sp. z o.o.. Jednocześnie zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z utworu przez Bunge Polska sp. z o.o. jak również przez podmioty wskazane przez niego na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jeszcze ostatnie formalności