Zgłaszam posadzenie kwiatów przyjaznych pszczołom

Posadziłaś/eś kwiaty przyjazne pszczołom? Świetnie! Wypełnij formularz. Razem osiągnijmy cel miliona kwiatów dla pszczół!

Jeśli posadziłeś też drzewa lub krzewy przyjazne pszczołom, możesz dodać je do licznika. Najprawdopodobniej dostarczą one pszczołom więcej pokarmu niż pojedyncza sadzonka, dlatego dla drzew przyjmij symboliczną liczbę 10 kwiatów, a dla krzewów 5 kwiatów.

Jakie kwiaty przyjazne pszczołom posadziłeś?

Dodanie zdjęcia (dalej: utwór) jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do utworu i jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że zgłaszający ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z zamieszczeniem utworu w lub jego wykorzystywania przez Bunge Polska sp. z o.o.. Jednocześnie zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z utworu przez Bunge Polska sp. z o.o. jak również przez podmioty wskazane przez niego na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jeszcze ostatnie formalności